Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN
spacer

Polska Akademia Nauk
Wydział IV Nauk Technicznych
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej


Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów
header
 


Polska Akademia Nauk
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów
 


PRZEWODNICZACY
Prof. Andrzej Garstecki

Instytut Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Poznańska
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań
 
Email: andrzej.garstecki@put.poznan.pl
Tel.: 61 665 2406
Tel.: 61 665 2454
www.se.put.poznan.pl/sekcjaMKM/
 
VICE-PRZEWODNICZACY
Prof. Wojciech Gilewski
VICE-PRZEWODNICZACY
Prof. Krzysztof Wilde
SEKRETARZ
Dr hab. Adam Glema

            Aktualizacja: Grudzień 2015                                                  www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/                               www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/sectionMSM.html header