Section of Mechanics of Structures and Materials
spacer


Polish Academy of Sciences
Division IV: Engineering Sciences
Committee of Civil Engineering and Hydroengineering


Section of Mechanics of Structures and Materials
header


Polish Academy of Sciences
Committee of Civil Engineering and Hydroengineering
Section of Mechanics of Structures and Materials
 
AIMS and FORMS of ACTIVITY

Field of activity

          Structural mechanics and mechanics of materials
          mainly oriented to civil engineering

 
 
Aims of the Section

 • Integrating and inspiring the community of researchers

 • Supporting young researchers

 • Contribution to development of education including continuous education of engineers • Forms of activity

 • Open meetings of the Section organized in different universities.

  •       - invited lectures on actual topics and indicating future challenges

  •       - presentation of the scientific and educational activity at the host universities

 • Organization of summer schools for young researchers.

 • Opinions and recommendations referring to education in the field of structural and material mechanics in connection with engineering requirements.
 • PRESIDIUM CHAIRMAN
  Prof. Andrzej Garstecki

  Institute of Structural Engineering
  Poznan University of Technology
  ul. M. Sklodowskiej-Curie 5
  60-965 Poznań, Poland
   
  Email: andrzej.garstecki@put.poznan.pl
  Tel.: +48 61 665 2406
  Tel.: +48 61 665 2454
  www.se.put.poznan.pl/sekcjaMKM/sectionMSM
   
  PRESIDIUM VICE-CHAIRMAN
  Prof. Wojciech Gilewski, Warsaw University of Technology
  PRESIDIUM VICE-CHAIRMAN
  Prof. Krzysztof Wilde, Gdańsk University of Technology
  PRESIDIUM SECRETARY
  Dr hab. Adam Glema, Poznań University of Technology
  SECTION MEMBERS for 2011-2014

  dr hab. Ewa Blazik-Borowa
  Lublin University of Technology
  prof. Adam Borkowski
  IFTR PAS, Warsaw
  dr hab. Danuta Bryja
  Wroclaw University of Technology
  dr hab. Ryszard Buczkowski
  Szczecin University of Technology
  prof. Tadeusz Burczynski
  Silesia University of Technology, Gliwice
  prof. Tadeusz Chmielewski
  Opole University of Technology
  prof. Jacek Chroscielewski
  Gdansk University of Technology
  prof. Czesław Cichon
  Kielce University of Technology
  prof. Andrzej Flaga
  Krakow University of Technolog
  prof. Andrzej Garstecki
  Poznan University of Technology
  prof. Dariusz Gawin
  Łodz University of Technology
  dr hab. Wojciech Gilewski
  Warsaw University of Technology
  prof. Wojciech Glabisz
  Wroclaw University of Technology
  dr hab. Adam Glema
  Poznan University of Technology
  dr hab. Jaroslaw Gorski
  Gdansk University of Technology
  prof. Marek Janas
  IFTR PAS, Warsaw
  prof. Grzegorz Jemielita
  Warsaw University of Technology
  dr hab. Stanislaw Jemiolo
  Warsaw University of Technology
  dr Joanna Kaliszuk
  University of Zielona Gora
  prof. Zbigniew Kaczkowski
  Warsaw University of Technology
  prof. Janusz Kawecki
  Krakow University of Technology
  prof. Marian Klasztorny
  Military University of Technology, Warsaw
  prof. Michal Kleiber
  IFTR PAS, Warsaw
  prof. Piotr Konderla
  Wroclaw University of Technology
  dr hab. Ireneusz Kreja
  Gdansk University of Technology
  dr Leopold Kruszka
  MilitaryUniversity of Technology, Warsaw
  prof. Jan Kubik
  Opole University of Technology
  prof. Mieczysław Kuczma
  Poznan University of Technology
  dr hab. Ryszard Kutylowski
  Wroclaw University of Technology
  dr hab. Arkadiusz Kwiecien
  Krakow University of Technology
  prof. Jacek Leszczynski
  Technical University of Czestochowa
  prof. Roman Lewandowski
  Poznan University of Technology
  prof. Tomasz Lewinski
  Warsaw University of Technology
  dr hab. Przemyslaw Litewka
  Poznan University of Technology
  prof. Tomasz Lodygowski
  Poznan University of Technology
  dr hab. Jerzy Malachowski
  Military University of Technology, Warsaw
  dr hab. Jakub Marcinowski
  University of Zielona Gora
  prof. Zenon Mroz
  IFTR PAS, Warsaw
  prof. Janusz Orkisz
  Krakow University of Technology
  dr hab. Jerzy Pamin
  Krakow University of Technology
  dr hab. Zbigniew Perkowski
  Opole University of Technology
  prof. Wojciech Pietraszkiewicz
  Gdansk University of Technology
  dr hab. Jerzy Podgorski
  Lublin University of Technology
  prof. Adam Podhorecki
  Bydgoszcz University of Technology
  dr Zbigniew Pozorski
  Poznan University of Technology
  dr hab. Jerzy Rakowski
  Poznan University of Technology
  dr hab. Magdalena Rucka
  Gdansk University of Technology
  dr Wladyslaw Ryzynski
  Bialystok University of Technology
  prof. Tomasz Sadowski
  Lublin University of Technology
  prof. Andrzej Seweryn
  Bialystok University of Technology
  dr hab. Zbigniew Sienkiewicz
  Koszlin University of Technology
  prof. Stanislaw Stupkiewicz
  IFTR PAS, Warsaw
  dr hab. Krzysztof Stypuła
  Krakow University of Technology
  dr hab. Wojciech Sumelka
  Poznan University of Technology
  prof. Czesław Szymczak
  Gdansk University of Technology
  dr hab. Tadeusz Tatara
  Krakow University of Technology
  prof. Jacek Tejchman-Konarzewski      
  Gdansk University of Technology
  dr hab. Aleksander Urbanski
  Krakow University of Technology
  prof. Zenon Waszczyszyn
  Rzeszow University of Technology
  dr hab. Zdzislaw Wieckowski
  Łodz University of Technology
  dr hab. Bogdan Wilczynski
  Koszalin University of Technology
  prof. Krzysztof Wilde
  Gdansk University of Technology
  dr hab. Andrzej Winnicki
  Krakow University of Technology
  prof. Leonard Ziemianski
  Rzeszow University of Technology
  dr hab. Jerzy Zurański
  ITB, Warsaw           2015 NEWS


 • Open meetings of the Section with scientific lectures

 • Patronage of scientific conferences in 2015 :
  1. 2nd International Conference on Continuous Media with Microstructure,

   March 2-5, 2015, Łagów, Poland.

  2. CMM 2015 - 21th International Conference on Computer Methods in Mechanics,

   PKM 2015 - III Polski Kongres Mechaniki,


   7-12 September 2015, Gdańsk, Poland.

  3. 61 Konferencja Naukowa KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB

   September 20-25, 2015, Bydgoszcz-Krynica, Poland.


 • Inquiry : how advanced and modern is the knowledge from mechanics used by practical engineers

  and what they would expect as the topics in continuous education ? • (Page in progress!          The following titles of lectures will be translated into English         Page in progress!)

            2014

  10.10.2014, Open meeting, Cracow University of Technology
  - W. Cecot (Politechnika Krakowska)
  "Przeglad prac wykonanych pod kierunkiem prof. J. Orkisza",
  - M. Pazdanowski (Politechnika Krakowska) "Modelowanie naprężeń resztkowych",
  - W. Karmowski, J. Magiera, A. Skrzat (Politechnika Krakowska)
  "Fizycznie uzasadnione opracowanie wyników eksperymentów",
  - M. Stanuszek (Politechnika Krakowska)
  "Symulacje dużych deformacji ustrojów powłokowo cięgnowych",
  - I. Jaworska, S. Milewski (Politechnika Krakowska)
  "Bezsiatkowa metoda różnic skończonych i jej wybrane modyfikacje",
  - M. Głowacki (Politechnika Krakowska)
  "Rozwijanie efektywnych algorytmów ewolucyjnych dedykowanych dużym nieliniowym problemom optymalizacji".

  27.06.2014, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Prof. Z. Zembaty (Politechnika Opolska)
  "Introduction ",
  - J. Holnicki-Szulc, Ł. Jankowski (IPPT, Warszawa)
  "Virtual distortion method in inverse problems of structural dynamics",
  - Prof. O. Bursi (University of Trento, Italy)
  "Model reduction and identification of dynamic coupled systems: research aspects and applications ",
  - Prof. Z. Zembaty (Politechnika Opolska)
  "Application of Rotational Measurements in Stiffness Reconstruction of Beams and Frames "

  07-10.04.2014, Cracow
  Summer school : "Nanomechanika",
  Organization in frame of European project of Cracow University of Technology
  - Organizer of the summer school: Prof. M. Muc, Prof. A. Garstecki
  Lecturers: Prof. R. Pyrz, Prof. G. Szefer, Prof T. Burczyński, Prof. W. Kuś, Prof. P. Dłuzewski,
  Prof. T. A. Kowalewski, Prof. A. Kucaba-Piętal, Prof. L. Wojnar, Dr M. Chwał ,
  10 lectures, 65 participants, all costs covered from the European project.

  07.03.2014, Open meeting, Wroclaw University of Technology
  - Dr Kamila Jarczewska (Politechnika Wrocławska)
  "Multifalki w wybranych zagadnieniach mechaniki budowli",
  - Prof. Piotr Konderla (Politechnika Wrocławska)
  "Modelowanie pracy zastawki aortalnej w ujęciu mechaniki osrodków ciagłych",
  - Dr hab. Zbigniew Wójcicki (Politechnika Wrocławska)
  "Modelowanie wybranych zagadnień dynamiki konstrukcji inżynierskich wraz z eksperymentalna weryfikacja"


            2013

  22.11.2013, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Prof. Jacek Tejchman (Politechnika Gdańska)
  "Modelowanie deformacji gruntów niespoistych na dwu poziomach opisu: makro (metodą elementów skończonych) i mikro (metodą elementów dyskretnych)",
  - Dr inż. Jerzy Bobiński (Politechnika Gdańska)
  "Opis lokalizacji odkształceń w materiałach kruchych przy zastosowaniu podej?cia kontynualno-nieciągłego",
  - Dr inż. Ireneusz Marzec (Politechnika Gdańska)
  "Modelowanie materiałów kruchych w obszarze dynamicznym metodą elementów skończonych", - Dr inż. Ewelina Syroka-Korol (Politechnika Gdańska)
  "Efekt skali w mechanice materiałów kruchych. Modelowanie deterministyczne i statystyczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych"

  27-31.08.2013, CMM 2013, Poznan University of Technology

  14.06.2013, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Dr inż. Piotr Kędziora (Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska)
  "Optymalne projektowanie struktur kompozytowych z warstwami piezoelektrycznymi",
  - Dr inż. Waldemar Szajna (Zakład Geotechniki i Geodezji, Instytut Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski)
  "Numeryczna analiza wzajemnego oddziaływania budowli i podłoża".


            2012

  30.03.2012, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Prof. Zenon Mróz, "Kierunki rozwoju mechaniki materiałów i konstrukcji".

  1.06 2012, Open meeting, Warsaw University of Technology
  Joint meeting with the Section of Computational Methods and Optimization, Committee of Mechanics
  - Dr inż. Sławomir Czarnecki,
  "Optymalny dobór modułów sprężystych w zadaniu wektorowej minimalizacji podatności przy dwu rodzajach obciażenia”,
  - Dr inż. Grzegorz Dzierżanowski
  "Optymalny rozkład dwu materiałów izotropowych w zadaniach minimalizacji podatności konstrukcji sprężystych”,
  - Dr inż. Tomasz Sokół – "Kratownicowe aproksymacje rozwiazań Michella".
  Nowe algorytmy metody konstrukcji bazowej".

  26-27.06.2012, Poznań
  Summer school : "Multiaxial fatigue of materials and structural elements",
  Organization in frame of European project of Poznan University of Technology
  - In charge of the project: Prof. T. Łodygowski
  - Organizer of the summer school: Prof. A. Garstecki
  - Scientific secretary: Mgr inż. R. Studzinski
  Lecturers from Opole University of Technology, Mechanical Faculty:
  Prof. Tadeusz Łagoda, Prof. Ewald Macha, Prof. Aleksander Karolczuk, Prof. Adam Niesłony, Prof. Dariusz Rozumek,
  16 lectures, 58 participants, all costs covered from the European project.

  16.11.2012, Open meeting, Cracow University of Technology
  Visit to the Laboratory of Wind Engineering
  - Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
  "Eksperymentalne wspomaganie projektowania przy wpływach środowiskowych na budowle i ludzi".


            2011

  1.04.2011, Open meeting, Lublin University of Technology
  Presentation of the Faculty,
  - Dr inż. J. Podgórski, " Analiza dynamiczna mostów podwieszanych".
  - Mgr inż. M. Pieńko, Dr hab. inż. E. Błazik-Borowa,
  "Analiza numeryczna nośności węzła budowlanego rusztowania modułowego".

  1.07.2011, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Prof. Z. Więckowski, (Lodz University of Technology) Wspomnienie zmarłego profesora Wojciecha Barańskiego
  - Prof. dr hab. inż. Roman Lewandowski, (Poznan University of Technology)
  "Problemy redukcji drgań konstrukcji budowlanych z wiskotycznymi i lepkosprężystymi tłumikami drgań".
  - Dr inż. Magdalena Rucka, (Gdansk University of Technology)
  "Propagacja fal prowadzonych w konstrukcjach. Modelowanie, badania eksperymentalne oraz zastosowanie".

  14-16.09.2011, Wisła
  Summer school : "Mechanical phenomena at contact surfaces. Modeling and application to layered structures".
  Organization in frame of European project of Technical University of Czestochowa
  - In charge of the project: Prof. J. Leszczyński- Organizer of the summer school: Prof. A. Garstecki
  Lecturers: Prof. Zenon Mróz*, Prof. Stanisław Stupkiewicz*, Dr Zbigniew Pozorski**
  * Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research
  **Poznan University of Technology.18 lectures, 38 participants, all costs covered from the project.

  25.11.2011, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Dr. inż. Rafał Stocki (IFTR PAS) "Optymalizacja odpornościowa konstrukcji o parametrach losowych".


            2010

  19.03.2010, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin (Lodz University of Technology),
  "Wybrane zagadnienia modelowania zjawisk chemo-higro-termo-mechanicznych w wielofazowych kompozytach cementowych poddanych degradacji chemicznej",
  - Prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak (Gliwice University of Technology)
  "Przepływ ciepła w organizmach żywych-zastosowanie w inżynierii biomedycznej".
  - Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński (Technical University of Częstochowa),
  "Rachunek niecałkowitego rzędu i jego zastosowania w mechanice".

  11.06.2010, Open meeting, Gdansk University of Technology
  Presentation of the Faculty
  - Dr inż. Tomasz Mikulski: "Modelowanie ram cienkościennych, elementy analizy wrażliwosci".
  - Dr inż. Piotr Iwicki: "Wybrane problemy stateczności i nośności granicznej konstrukcji stalowych".
  - Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Dr inż. Magdalena Rucka:
  "Diagnostyka i monitoring konstrukcji – wykorzystanie modeli numerycznych".
  - Dr inż. Janusz Badur (IMP PAN w Gdańsku) "Nierówność Clausiusa-Duhema: Od nierówności entropijnej do energetycznej".

  13-15.09.2010, Szczawnica
  Summer school : "New computer methods in Mechanics",
  "Meshless methods, Artificial Neural Networks, Other biologically inspired methods".
  Organization in frame of European project of Technical University of Czestochowa
  - In charge of the project: Prof. J. Leszczyński- Organizer of the summer school: Prof. A. Garstecki
  Lecturers: Prof. Tadeusz Burczyński*, Prof. Janusz Orkisz*, Prof. Zenon Waszczyszyn*** Cracow University of Technology** Rzeszow University of Technology
  18 lectures, 27 participants, all costs covered from the project.

  19.11.2010, Open meeting, Poznan University of Technology
  - Dr hab. inż. Przemysław Litewka "Metody wygładzania krzywych kontaktu między belkami".
  - Dr inż. Zbigniew Pozorski, "Wybrane problemy mechaniki płyt warstwowych z miękkim rdzeniem".
  - Dr inż. Tomasz Garbowski, "Identyfikacja parametrów w złożonych modelach materiałowych za pomoca eksperymentu, numerycznej symulacji oraz analizy odwrotnej".


            2009

  13-14.02.2009, Kielce University of Technology
  Open meeting of the Section connected with the Educational Conference:
  "Teaching of mechanics at three-level studies: bachelor, MSc and PhD".
  Organizer: Dr hab. inż. Wojciech Gilewski
  Four sessions, presentations form all leading in Poland universities of technology.
  Exchange of information and data concerning number of lectures devoted to mechanics,
  range of knowledge and educational methods at various universities.
  Discussions and conclusions. Valuable material recorded on CD.

  17.04.2009, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Dr inż. Ewa Błazik-Borowa (Lublin University of Technology):
  "Problemy zwiazane ze stosowaniem modelu turbulencji do wyznaczania parametrów opływu budynków ".

  8-11.09.2009, Zakopane
  Summer school : "Multiscale computer modeling in mechanics of materials and structures",
  Organization in frame of European project of Technical University of Czestochowa
  - In charge of the project: Prof. J. Leszczyński- Organizer of the summer school: Prof. A. Garstecki
  Lecturers: Dr. ir. Varvara Kouznetsova*, Dr. Ing. Stefan Löhnert**, Dr. Ilker Temizer*** Eindhoven University of Technology, Materials Innovation Institute M2i, ** Leibniz Universität Hannover, Institute of Continuum Mechanics,18 lectures, 36 participants, all costs covered from the project.

  20.11.2009, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Dr inż. Wojciech Sumelka (Poznan University of Technology)
  "Model konstytutywny ewolucji anizotropii metali z mikrostrukturalnym osłabieniem ".


            2008

  25.04. 2008, Open meeting, Warsaw University of Technology
  - Dr hab. inż. Wojciech Gilewski, dr inż. Zbigniew Kacprzyk, Wspomnienie zmarłego profesora Gustawa Rakowskiego
  - Prof. Grzegorz Jemielita, Wspomnienie zmarłego profesora Andrzeja Gomulińskiego
  - Dr Joanna Kaliszuk (Uniwersytet Zielonogórski).
  "Zastosowanie metody Monte Carlo i sztucznych sieci neuronowych w ocenie niezawodności blachownic stalowych",

  21.11.2008, Open meeting, Warsaw University of Technology
  Joint meeting of:
  - Section of Mechanics of Structures and Materials, Committee of Civil and Hydroengineering.
  - Section of Computer Methods in Mechanics, Committee of Mechanics
  - Section of Optimization and Control, Committee of Mechanics
  - General Assembly of Polish Association for Computational Mechanics
  Plenary lecture of Prof. Michał Kleiber President of Polish Academy of Science:
  "Nauka dzisiaj: jaka autonomia? jaka odpowiedzialnosc ?"            1981 - 2007


  PRESIDIUM CHAIRMAN : Prof. Zenon Waszczyszyn


            1969 - 1980


  PRESIDIUM CHAIRMAN : Prof. Antoni Sawczuk             Update: December, 2015                                          www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/                     www.se.put.poznan.pl/SekcjaMKM/sectionMSM.html